Vertu Aster Caviar Karung mới 100%
Vertu Aster Caviar Karung mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Caviar Karung mới 100% nổi bật với hoạ tiết...
Vertu Aster Caramel Calf mới 100%
Vertu Aster Caramel Calf mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Caramel Calf mới 100% nổi bật với hoạ tiết m...
Vertu Aster Blush Calf mới 100%
Vertu Aster Blush Calf mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Blush Calf mới 100% nổi bật với hoạ tiết màu đ...
Vertu Aster Blue Chervon mới 100%
Vertu Aster Blue Chervon mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Blue Chervon mới 100% nổi bật với hoạ tiết m...
Vertu Aster Black Chervon mới 100%
VERTU ASTER BLACK CHEVRON LỊCH LÃM Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Black Chevron nổi bật với hoạ tiết màu đen ...