Vertu Aster P Vàng Khối Kim Cương
Xuất Xứ : England Tình Trạng : New Full Box Bảo Hành : 2 Năm Trên Toàn Quốc Hỗ Trợ Giao Máy Trực Tiếp Tại Nhà....
Vertu Aster Tangerine Karung mới 100%
Vertu Aster Tangerine Karung mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Tangerine Karung mới 100% nổi bật với ho...
Vertu Aster Stingray Pink mới 100%
Vertu Aster Stingray Pink mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Stingray Pink mới 100% nổi bật với hoạ tiết...
Vertu Aster Stingray Blue mới 100%
Vertu Aster Stingray Blue mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Stingray Blue mới 100% nổi bật với hoạ tiết...
Vertu Aster Stingray Black mới 100%
Vertu Aster Stingray Black mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Stingray Black mới 100% nổi bật với hoạ ti...
Vertu Aster Raspberry Ostrich mới 100%
Vertu Aster Raspberry Ostrich mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Raspberry Ostrich mới 100% nổi bật với ...
Vertu Aster Quilt Blue mới 100%
Vertu Aster Quilt Blue mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Quilt Blue mới 100% nổi bật với hoạ tiết màu đ...
Vertu Aster Quilt Black mới 100%
Vertu Aster Quilt Black mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Quilt Black mới 100% nổi bật với hoạ tiết màu...
Vertu Aster Pink Chervon mới 100%
Vertu Aster Pink Chervon mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Pink Chervon mới 100% nổi bật với hoạ tiết m...
Vertu Aster Orchid Calf mới 100%
Vertu Aster Orchid Calf mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Orchid Calf mới 100% nổi bật với hoạ tiết màu...
Vertu Aster Onyx Calf mới 100%
Vertu Aster Onyx Calf mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Onyx Calf mới 100% nổi bật với hoạ tiết màu đen...
Vertu Aster Leaf mới 100%
Vertu Aster Leaf mới 100% Màn hình Sapphire chống xước gần như tuyệt đối. Được đánh bóng và chải bằng Titanium. Các cạnh và gối máy làm từ Titanium và mạ công nghệ PVD. Màng loa được mạ PVD. Thân máy được bọc bằng vải Italia tuyệt đẹp. Vertu Aster Leaf mới 100% nổi bật với hoạ tiết màu đen zik zắk l...