VERTU IRONFLIP PRE-ORDER VERONA GREEN CALFSKIN
Năm sản xuất : 2024 Tình trạng : Mới 100% Phụ kiện : Full Box Chất liệu : Titanium Bảo hành : 12 tháng...
VERTU IRONFLIP RASPBERRY RED CALF BES FEE
Năm sản xuất : 2024 Tình trạng : Mới 100% Phụ kiện : Full Box Chất liệu : Titanium Bảo hành : 12 tháng...
VERTU IRONFLIP PRE-ORDER DAWNING ORANGE CALFSKIN
Năm sản xuất : 2024 Tình trạng : Mới 100% Phụ kiện : Full Box Chất liệu : Titanium Bảo hành : 12 tháng...
VERTU IRONFLIP RADIANT PHOENIX ALLIGATOR SKIN
Năm sản xuất : 2024 Tình trạng : Mới 100% Phụ kiện : Full Box Chất liệu : Titanium Bảo hành : 12 tháng...
VERTU IRONFLIP PRE-ORDER BAMBOO GREEN ALLIGATOR SKIN
Năm sản xuất : 2024 Tình trạng : Mới 100% Phụ kiện : Full Box Chất liệu : Titanium Bảo hành : 12 tháng...
VERTU IRONFLIP JADE BLACK CALF BES FEE
Năm sản xuất : 2024 Tình trạng : Mới 100% Phụ kiện : Full Box Chất liệu : Titanium Bảo hành : 12 tháng...
VERTU IRONFLIP GENTLEMAN BLUE CALF BES FEE
Năm sản xuất : 2024 Tình trạng : Mới 100% Phụ kiện : Full Box Chất liệu : Titanium Bảo hành : 12 tháng...
VERTU IRONFLIP CARAMEL BROWN CALF BES FEE
Năm sản xuất : 2024 Tình trạng : Mới 100% Phụ kiện : Full Box Chất liệu : Titanium Bảo hành : 12 tháng...
VERTU IRONFLIP BASALT BLACK ALLI BES FEE ALLIGATOR SKIN
Năm sản xuất : 2024 Tình trạng : Mới 100% Phụ kiện : Full Box Chất liệu : Titanium Bảo hành : 12 tháng...
VERTU IRONFLIP AMBER BROWN BES FEE ALLIGATOR SKIN
Năm sản xuất : 2024 Tình trạng : Mới 100% Phụ kiện : Full Box Chất liệu : Titanium Bảo hành : 12 tháng...
VERTU IRONFLIP PRE-ORDER NAVY BLUE ALLIGATOR SKIN
Năm sản xuất : 2024 Tình trạng : Mới 100% Phụ kiện : Full Box Chất liệu : Titanium Bảo hành : 12 tháng...
VERTU IRONFLIP CREAMY WHITE ALLI BES FEE ALLIGATOR SKIN
Năm sản xuất : 2024 Tình trạng : Mới 100% Phụ kiện : Full Box Chất liệu : Titanium Bảo hành : 12 tháng...